Home   |     Services     |     News&Evente     |     Contactus 

 www.allproject24.com บริการให้เช่า โปรเจคเตอร์,จอฉาย,พลาสม่า ราคากันเอง รับถ่ายวีดีโอ,ภาพนิ่ง ราคาพิเศษ!!!


รายการสินค้า

โปรเจคเตอร์

จอฉาย (screen)

    --100 นิ้ว
    --120 นิ้ว
    --150 นิ้ว
    --200 นิ้ว
    --300 นิ้ว
    --400 นิ้ว
+ จอเป่าลม (AIRSCREEN)
   300-500 นิ้ว
+ LED display

+ LCD LED TV 32,42,50,55,60.65.84 นิ้ว

+ LCD TV WALL
+ คอมพิวเตอร์
+ โน็ตบุ๊ค (Notebook)
+ ปริ้นเตอร์(Printer)

สวิตชิ่ง

ถ่ายวีดีโอ (กล้องใหญ่)

ถ่ายภาพนิ่ง

+ รับจัดงานพิธีต่างๆ

   - งานแต่งงาน

   - อีเว้นท์

   - สัมนา

      


                 

จอฉาย (Screen) 100 - 400 นิ้ว

ให้บริการจอฉายคุณภาพดี เนื้อจอเป็นหนังนำเข้า เนื้อจอไม่มีรอยต่อ
- จอฉายหน้า (หน้าขาวหลังดำไม่มีแสงรบกวนด้านหลัง)
- จอฉายหลัง (เนื้อสีเทารวมแสงได้ดีภาพสวยคมชัด) 
- ชำระเป็นเงินสดในวันติดตั้ง
- กรณีรับบริการเฉพาะจอ มีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท

- รับบริการหลายจอ หลายวัน ราคาลดพิเศษ!!

ขนาด       

รายละเอียดของสินค้า
ราคา/วัน
100 นิ้ว (ฉายหน้า)
- เนื้อจอฉายด้านหน้า
- ขนาดเนื้อจอ 2 x 1.5 ม. (กว้างxสูง)
- จอกระบอกปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้
- ต้องการความสูงของเพดาน 2.50-3 ม.ขึ้นไป
1,000 บาท
100 นิ้ว (ฉายหลัง)
- เนื้อจอฉายด้านหลัง หนังนำเข้า+โครงจอ
- ขนาดเนื้อจอ 2 x 1.5 ม. (กว้างxสูง)
- ขาตั้ง 2 ขาปรับระดับได้  
- ต้องการความสูงของเพดาน 2.50-3 ม.ขึ้นไป
1,500 บาท
120 นิ้ว (ฉายหน้า)
- เนื้อจอฉายด้านหน้า
- ขนาดเนื้อจอ 2.4 x 1.8 ม. (กว้างxสูง)
- จอกระบอกปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้
- ต้องการความสูงของเพดาน 3.5-4ม.ขึ้นไป
1,200 บาท
150 นิ้ว (ฉายหน้า)
- เนื้อจอฉายด้านหน้า หนังนำเข้า + โครงจอ
- ขนาดเนื้อจอ 3 x 2.44 ม. (กว้างxสูง)
- ขาตั้ง 2 ขาปรับระดับได้
- ต้องการความสูงของเพดาน 4-5 ม.ขึ้นไป
1,500 บาท
150 นิ้ว (ฉายหลัง)
- เนื้อจอฉายด้านหลัง หนังนำเข้า + โครงจอ
- ขนาดเนื้อจอ 3 x 2.44 ม. (กว้างxสูง)
- ขาตั้ง 2 ขาปรับระดับได้
- ต้องการความสูงของเพดาน 4-5 ม.ขึ้นไป
2,000 บาท
200 นิ้ว (ฉายหน้า)
- เนื้อจอฉายด้านหน้า หนังนำเข้า + โครงจอ
- ขนาดเนื้อจอ 4 x 3 ม. (กว้างxสูง)
- ขาตั้งแบบเฟรม 2 ขาปรับระดับได้ 0.90-1.2 ม.
- ต้องการความสูงของเพดาน 5-6 ม.ขึ้นไป
2,000 บาท
200 นิ้ว (ฉายหลัง)
- เนื้อจอฉายด้านหลัง หนังนำเข้า + โครงจอ
- ขนาดเนื้อจอ 4 x 3 ม. (กว้างxสูง)
- ขาตั้งแบบเฟรม 2 ขาปรับระดับได้ 0.90-1.2 ม.
- ต้องการความสูงของเพดาน 5-6 ม.ขึ้นไป
2,500 บาท
300 นิ้ว (ฉายหน้า)
- เนื้อจอฉายด้านหน้า หนังนำเข้า + โครงจอ
- ขนาดเนื้อจอ 6 x 4.5 ม. (กว้างxสูง)
- ขาตั้งแบบเฟรม 3 ขาปรับระดับได้ 0.90-1.20 ม.
- ต้องการความสูงของเพดาน 7-8 ม.ขึ้นไป
call
300 นิ้ว (ฉายหลัง)
- เนื้อจอฉายด้านหลัง หนังนำเข้า + โครงจอ
- ขนาดเนื้อจอ 6 x 4.5 ม. (กว้างxสูง)
- ขาตั้งแบบเฟรม 3 ขาปรับระดับได้ 0.90-1.2 ม.
- ต้องการความสูงของเพดาน 7-8 ม.ขึ้นไป
call
400 นิ้ว (ฉายหน้า)
- เนื้อจอฉายด้านหน้าหนังนำเข้า + โครงจอ
- ขนาดเนื้อจอ 8 x 6 ม. (กว้างxสูง)
- ขาตั้งแบบเฟรม 3 ขาปรับระดับได้ 0.90-1.2 ม.
- ต้องการความสูงของเพดาน 9-10 ม.ขึ้นไป
call

เช่าเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอฉาย 100 - 400 นิ้ว
3,000 lumens        - จอภาพ 100 (ฉายหน้า) 3,500บาท
- จอภาพ 100 (ฉายหลัง) 3,500บาท
- จอภาพ 150 (ฉายหน้า) 4,500บาท
- จอภาพ 150 (ฉายหลัง) 5,000บาท
- จอภาพ 200 (ฉายหน้า) 5,000บาท
- จอภาพ 200 (ฉายหลัง) 5,500บาท
4,500 lumens        - จอภาพ 100 (ฉายหน้า) 5,500บาท
- จอภาพ 100 (ฉายหลัง) 5,500บาท
- จอภาพ 150 (ฉายหน้า) 6,000บาท
- จอภาพ 150 (ฉายหลัง) 6,500บาท
- จอภาพ 200 (ฉายหน้า) 7,000บาท
- จอภาพ 200 (ฉายหลัง) 7,500บาท
5,500 lumens        - จอภาพ 150 (ฉายหน้า) 7,000บาท
- จอภาพ 150 (ฉายหลัง) 7,500บาท
- จอภาพ 200 (ฉายหน้า) 8,000บาท
- จอภาพ 200 (ฉายหลัง) 8,500บาท
- จอภาพ 300 (ฉายหน้า)

Call

- จอภาพ 300 (ฉายหลัง)

Call

- จอภาพ 400 (ฉายหน้า)

Call

6,500 lumens                     - จอภาพ 150 (ฉายหน้า)                                   Call
- จอภาพ 150 (ฉายหลัง)                         Call
- จอภาพ 200 (ฉายหน้า)                 Call
- จอภาพ 200 (ฉายหลัง)                 Call
- จอภาพ 300 (ฉายหน้า)

Call

- จอภาพ 300 (ฉายหลัง)

Call

- จอภาพ 400 (ฉายหน้า)

Call

7,000 lumens         - จอภาพ 150 (ฉายหน้า)

 

         Call

 

- จอภาพ 150 (ฉายหลัง)
- จอภาพ 200 (ฉายหน้า)  
- จอภาพ 200 (ฉายหลัง) 
- จอภาพ 300 (ฉายหน้า)
- จอภาพ 300 (ฉายหลัง)
- จอภาพ 400 (ฉายหน้า)
10,000 lumens      - จอภาพ 150 (ฉายหน้า)

call    

- จอภาพ 150 (ฉายหลัง)
- จอภาพ 200 (ฉายหน้า)
- จอภาพ 200 (ฉายหลัง)
- จอภาพ 300 (ฉายหน้า)
- จอภาพ 300 (ฉายหลัง)
- จอภาพ 400 (ฉายหน้า)