Home   |     Services     |     News&Evente     |     Contactus 

 www.allproject24.com บริการให้เช่า โปรเจคเตอร์,จอฉาย,พลาสม่า ราคากันเอง รับถ่ายวีดีโอ,ภาพนิ่ง ราคาพิเศษ!!!


รายการสินค้า

โปรเจคเตอร์

จอฉาย 100-400"นิ้ว

 --100 นิ้ว

 --120 นิ้ว
 --150 นิ้ว
 --200 นิ้ว
 --300 นิ้ว
 --400 นิ้ว
+จอเป่าลม (AIRSCREEN)
   300-500 นิ้ว
+ LCD LED TV  32,42,50,55,60.65.84 นิ้ว
+ LCD TV WALL
+ คอมพิวเตอร์
+ โน็ตบุ๊ค (Notebook)
+ ปริ้นเตอร์(Printer)

สวิตชิ่ง

ถ่ายวีดีโอ (กล้องใหญ่)

+ รับจัดงานพิธีต่างๆ

   - งานแต่งงาน

   - อีเว้นท์

   - สัมนา

 

                   

รับถ่ายวีดีโอ (กล้องใหญ่)

รับถ่ายวีดีโอในงานต่างๆ
- งานแต่งงาน, งานเปิดตัวสินค้า, งานบวช, งานเลี้ยงฉลอง ฯลฯ
- ใช้กล้องโปรฯตัวใหญ่ พานาโซนิค, โซนี่ ระบบ 3CCD,HDV
- ส่งไฟล์หน้างานใน 30 นาทีหลังจากเสร็จงาน ต้องมีอาร์ดดิสมาบันทึก
- ตัดต่อไรท์ลงแผ่น DVD สกรีนแผ่น พร้อมปก ใช้เวลา 14 วันทำการ

รายการสินค้า 

จำนวน 1 คิว

จำนวน 2 คิว

   เหมาวัน  

กล้องถ่ายวีดีโอ 1 ตัว           

6,000 บาท

11,000 บาท

  

กล้องถ่ายวีดีโอ 2 ตัว           

12,000 บาท

22,000 บาท

  

กล้องถ่ายวีดีโอ 3 ตัว           

18,000 บาท

33,000 บาท

 

กล้องถ่ายวีดีโอ 4 ตัว            

 

 

 

รายการสินค้า

 จำนวน 1 คิว  

   จำนวน 2 คิว

จำนวน 3 คิว

กล้องถ่ายวีดีโอ Full HD 1 ตัว    

8,000 บาท  

-

-

กล้องถ่ายวีดีโอ Full HD 2 ตัว     

15,000 บาท

-

-

กล้องถ่ายวีดีโอ Full HD 3 ตัว     

22,000 บาท

-

-

กล้องถ่ายวีดีโอ Full HD 4 ตัว     

-

-

-

*** การนับคิวงานคือ ***
- 07:30 - 12:00 = คิวที่ 1
- 13:00 - 17:30 = คิวที่ 2
- 18:00 - 23:00 = คิวที่ 3
- ใช้กล้อง Professional ของ Panasonic และ Sony
- ระบบ 3CCD ภาพคมชัด
- ระยะเวลาส่งงาน 14 วันทำการ
- ราคานี้ไม่รวม ชุด OB  (DV 3,500 บาท  Full HD 6,000 บาท ราคาเฉพาะใช้กล้องของทางร้านเท่านั้น)